andoyman

andoyman

artist-writer

FOLLOW andoyman ON

Mahal niya ang komiks mula paggawa at pagbabasa nito kahit madalas siyang tinatamad at nagpo-procrastinate. Kasalukuyan siyang graphic artist habang ginagawa ang komiks na “Ang Pista” kasama si Kube.

Series