Utes Salazar

Utes Salazar

artist-writer

FOLLOW Utes Salazar ON

Si Utes Salazar o "Papa Utes" kung tawagin ng iba (dahil pinilit niya) ay isang
nilalang na mahilig mag-drawing at isang self-proclaimed "Pares Connoisseur." Hindi niya talaga gusto gumawa ng "about the author" part pero nakita niya na ginagawa ito ng mga sikat kaya't nakiuso naman siya.

Kasalukuyan niyang sinasanay ang sarili sa paggamit ng ekspresyong
"PAMBIHIRA" at mangulangot gamit ang hinliliit upang hindi na lalong lumaki ang butas ng ilong niya.

Series