Read Biyernes Santo by JP Palabon – Penlab

< Penlab 

| You are reading: 

Biyernes Santo

 - 

< Prev

 | 

Next >

Read the next release

Episode NaN

Biyernes Santo

Writer/s:

Artist/s:

Biyernes Santo. Patay ang Diyos. Bawal mag-ingay. Bawal magsaya. Maraming babala, maraming hindi naniniwala. Pero iisa lang ang tanong: "Bakit?"

Bakit nga ba?

This is a one-shot comic.

for the latest updates.

to support the creators.

13+

Share Biyernes Santo on

All Releases

by release date