Read Hindi Ka Nag-iisa by Kamil – Penlab

< Penlab 

| You are reading: 

Hindi Ka Nag-iisa

 - 

< Prev

 | 

Next >

Read the next release

Episode NaN

Hindi Ka Nag-iisa

Writer/s:

Artist/s:

Matalik na magkaibigan sina Max at Nikko, hanggang sa isang araw iniwan ni Nikko si Max sa pinakamasakit na paraan. Gulong-gulo sa nangyayari at pilit gustong maintindihan kung bakit iniwan siya ni Nikko, susubukan niyang alalahanin ang nakaraan.

This is a one-shot comic.

for the latest updates.

to support the creators.

18+

Share Hindi Ka Nag-iisa on

All Releases

by release date