Read Hiwaga by Josel Nicolas – Penlab

< Penlab 

| You are reading: 

Hiwaga

 - 

< Prev

 | 

Next >

Read the next release

Episode NaN

Hiwaga

Writer/s:

Mayo Uno, 2019: may patay na tikbalang sa kanto ng P. Tuazon at EDSA, pinatay sa 'di-pangkaraniwan na paraan. Ang mga imbestigador ay kapwa 'di-pangkaraniwan, ng krimen na sisindi ng sulo ng pagbabalik ng isang sikretong samahan ng babaylan, mambabarang, aswang, at diwata mula sa lungsod na kanilang iniwan, sa mundong sila'y pinag-iwanan. Lumalalim na ang gabi; masukal ang lungsod sa kable ng kuryente; umaalulong ang mga tambay sa namimintog na buwan, naghahanda sa pagbabalik ng Hiwaga.

This series is ongoing.

for the latest updates.

to support the creators.

PG

Share Hiwaga on

All Releases

by release date