Read Madasalin by KomikSpot – Penlab

< Penlab 

| You are reading: 

Madasalin

 - 

< Prev

 | 

Next >

Read the next release

Episode NaN

Madasalin

Writer/s:

Artist/s:

Story and Art by Ging Niaberto

Si Norman ay isang Transferee Student. Nais niyang pagharian ang Salazar Catholic School, sa pamamagitan ng kanyang "aesthetics". Subalit, hindi niya alam na matinding hamon pala ang haharapin niya upang makamit ang mithiing ito.

This is a Komikspot Collection preview.

for the latest updates.

to support the creators.

PG

Share Madasalin on

All Releases

by release date