Read Mga Alitaptap ng Pulang Buhangin by RH Quilantang - Penlab

< Penlab 

| You are reading: 

Ang Mga Alitaptap ng Pulang Buhangin

 - 

< Prev

 | 

Next >

Read the next release

Episode NaN

Ang Mga Alitaptap ng Pulang Buhangin

Writer/s:

Artist/s:

Sa isang mundong binasag ng kadiliman at kamatayan, ang Pulang Buhangin na lamang ang natitirang kanlungan ng katauhan at kalikasan. Isang grupo ng mga Tanod ang tumatayo sa pagitan ng mga nilalang ng kadiliman, at ng kanilang baranggay.

Sa gitna ng lahat ng nakapalibot na pangamba, isang dalaga ang nangako sa kanyang ama na susunod sa yapak ng nawalang ina... ang maging isang Tanod.

Darating ang araw na maaabot ni Stella ang kanyang pinapangarap at malalaman din niya ang kahalagahan ng mga alitaptap ng Pulang Buhangin.

for the latest updates.

to support the creators.

Share Ang Mga Alitaptap ng Pulang Buhangin on

All Releases

by release date