Read The Seven Northern Warlords by Malvin Martinez – Penlab

< Penlab 

| You are reading: 

The Seven Northern Warlords

 - 

< Prev

 | 

Next >

Read the next release

Episode NaN

The Seven Northern Warlords

Ang kwento ay tungkol kay Shinra Kouzuki, dating miyembro ng isang grupo ng mga mandirigma na tinatawag na "Seven Northern Warlords." Sila ang lumaban sa at nagpahinto ng digmaan ng dalawang magkaaway na imperyo. Sa kaniyang paglalakbay para hanapin ang mga bahagi ng kaniyang nawawalang baluti, malalaman ni Kouzoki na may mas malaking hamon pa pala siyang haharapin.

This series is ongoing.

for the latest updates.

to support the creators.

PG

Share The Seven Northern Warlords on

All Releases

by release date